Redaktion

Den redaktionelle linje for Sikkerhedspolitik.eu kan opsummeres i følgende:

Formål
Formålet med Sikkerhedspolitik.eu er at fremme interessen og forståelsen for sikkerhedspolitik.

Det enkle budskab har førsteprioritet. Al formidling skal ske i et enkelt, letlæseligt og sobert sprog.

Sikkerhedspolitik.eu har tre pejlemærker i de redaktionelle prioriteringer; medier, meningsdannere og sikkerhedspolitisk interesserede.

Medier
Sikkerhedspolitik.eu ønsker at bidrage til en bredere dækning af emner inden for det sikkerhedspolitiske felt. Journalister, redaktører mv. er derfor mere end velkomne til at bruge løs fra indlæg, artikler og hvad der ellers er anvendeligt på siden – selvfølgelig med rette kildeanvisning.

Meningsdannere
Netværk er altid godt. Derfor er det et mål i sig selv, at fremme deltagelse blandt læsere i den akademiske verden og hos nyhedsmedier. Sikkerhedspolitik er et snævert felt, og det er derfor væsentligt for både troværdighed og den analytiske dybde er til stede hos de meningsdannere, der søges citeret, interviewet eller på anden vis brugt i forhold til Sikkerhedspolitik.eu.

Sikkerhedspolitik.eu ønskes at kendetegnes på seriøsitet og en analytisk dybde, ikke på mere eller mindre skingre stemmer i debatten.

Sikkerhedspolitiske interesserede
Ingen blog er relevant uden interesserede læsere. Netop da Sikkerhedspolitik.eu ønsker at udbrede og skabe debat om emnet sikkerhedspolitik, er sikkerhedspolitisk interesserede læsere, udover mediefolk og meningsdannere, en væsentlig og prioriteret gruppe. Denne gruppe opfordres derfor særskilt til at deltage i debatten. Dette vil være med til, at give et bedre indblik i hvilke emner der kan være interesse for, og om udvælgelsen af emner i blogindlæggene er skarpe nok.

 

Målet for Sikkerhedspolitik.eu
Målet er, at læserne oplever Sikkerhedspolitik.eu som et levende, aktuelt, relevant, brugbart og, ikke mindst, læseværdigt blogmedie. Alle indlæg måles løbende på trafik og deltagelse, og vil være med til at skærpe vinkel, form og sprog på det der måtte bringes.

 

Journalistisk
Journalistiske artikler skrives ud fra de journalistiske principper om væsentlighed, aktualitet, identifikation, relevans, nærhed og konflikt. De journalistiske artikler, der også kan have form af tema-artikler, skal formidle baggrund, analyser og holdninger. De skal formidle ny viden, skabe sammenhæng, overblik og sætte tingene i perspektiv.

Sikkerhedspolitik.eu ønsker at være levende og interessevækkende. Derfor kan det opleves, at der gås til stregen, at vinklen er skarp eller en problemstilling forenklet. Det må dog aldrig gå ud over seriøsiteten eller den journalistiske etik.

 

Emner
Sikkerhedspolitik er et bredt emnefelt. Derfor vil der især være et fokus på historier og emner inden for efterretningsvæsenet (efterretningstjenesterne), såsom efterretningsmetoder, overvågning og efterretningsarbejdet generelt.

Mediedækningen af sikkerhedspolitiske emner kan også være genstand for mulige indlæg. Disse områder vil dog typisk blive dækket i form af metajournalistik og mediekritik.

Forskning, policy-papers og rapporter fra den akademiske verden, tænketanke og lignende forskningsenheder, vil i vidt omfang blive kommenteret, analyseret og formidlet.

EU er en væsentlig samfundspolitisk aktør. EU vil fra tid til anden blive inddraget i blogindlæggene. Sikkerhedspolitik.eu tager ikke stilling til for og imod EU som projekt, men indtager, som det gælder alle andre områder, en metodisk kritisk vinkel til EU generelt.

 

Kommentarer
D
er ønskes en livlig konstruktiv debat på Sikkerhedspolitik.eu. Det betyder, at alle kan deltage i debatten. De eneste krav er, at sproget enten er dansk eller engelsk, og at man tager ansvar for at holde en sober og konstruktiv tone. Redaktionen forbeholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til disse krav.